تلفن های شرکت


044-3225-7568
واحد فروش:
044-3224-1246


واحد فروش:
044-3225-8167
کارشناسان فروش

کارشناس فروش:
0912-774-2994


کارشناس فروش:
0913-645-2832


کارشناس فروش:
0914-188-6748


کارشناس فروش:
0914-186-8391


کارشناس فروش:
0914-186-8391


ارسال فکس به شرکت

044-32238382

ساعات کاری گروه صنعتی آلپ

  • 9 الی 18:00 همه روزه به جز روزهای تعطیل
  • 9 الی 21 ساعات پاسخگویی کارشناسان فروش (روزهای کاری)
  • 10 الی 17 ساعات پاسخگویی کارشناسان فروش (زوهای تعطیل)

اطلاعات پستی گروه صنعتی آلپ

آدرس شرکت زرین صنعت آلپ:

ارومیه: خیابان خیام جنوبی، روبروی کوچه آگاهی، ساختمان فانوس دریا

کد پستی:

5713619518